điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây!

Tư vấn sử dụng

Tủ đông nằm

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Tủ đông/mát Berjaya BS 2DCF5/Z BS 2DCF5/Z Tủ đông/mát Berjaya BS 2DCF5/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  Model:BS 2DCF5/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bàn nửa đông nửa mát Berjaya BS 2DCF5/Z nhập khẩu trực tiếp Malaysia tại dienmayvico.com

 • Tủ Đông Aquafine JW-400F Jinwoo Aqua Fine 400F Tủ Đông Aquafine JW-400F Aqua Fine Công nghệ Hàn Quốc

  Giá: Liên hệ

  Model:Jinwoo Aqua Fine 400F

  Sản xuất:Công nghệ Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng, Đổi máy nén mới nếu hư trong 7 ngày

  Sử dụng:Tủ đông 1 ngăn, tay nắm, máy nén Kulthorn cao cấp

 • Tủ đông The Cool Rena 670E Rena 670E Tủ đông The Cool Rena 670E The Cool Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:Rena 670E

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool Rena 670E Công nghệ hiện đại,Cao cấp

 • Tủ đông The Cool Rena 340E Rena 340E Tủ đông The Cool Rena 340E The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:Rena 340E

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool Rena 340E Công nghệ hiện đại,cao cấp

 • Tủ đông The Cool DF90 DF90 Tủ đông The Cool DF90 The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: DF90

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool DF90 Công nghệ hiên đại

 • Tủ đông The Cool DF 160 DF160 Tủ đông The Cool DF 160 The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:DF160

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool DF 160 Công nghệ hiện đại

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU4C2F/Z BS DU4C2F/Z Tủ đông/mát Berjaya BS DU4C2F/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS DU4C2F/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 6 cánh Berjaya BS DU4C2F/Z nhập khẩu trực từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF4/Z BS2DF4/Z Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF4/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BS2DF4/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF4/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF5/Z BS2DF5/Z Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF5/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS2DF5/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF5/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS2DF6/Z BS 2DF6/Z Tủ đông bàn Berjaya BS2DF6/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BS 2DF6/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF6/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 3DF7/Z BS 3DF7/Z Tủ đông bàn Berjaya BS 3DF7/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 3DF7/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 3 cánh Berjaya BS 3DF7/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 2DUF/Z BS 2DUF/C Tủ đông Berjaya BS 2DUF/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 2DUF/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 4DUF/Z BS 4DUF/Z Tủ đông Berjaya BS 4DUF/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 4DUF/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 6DUF/Z BS 6DUF/Z Tủ đông Berjaya BS 6DUF/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 6DUF/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 6 cánh Berjaya BS6DUF/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU2F2C/Z BS DU2F2C/Z Tủ đông/mát Berjaya BS DU2F2C/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS DU2F2C/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU4F2C/Z BS DU4F2C/Z Tủ đông/mát Berjaya BS DU4F2C/Z Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS DU4F2C/Z

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 6 cánh Berjaya BSDU4F2C/Z nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông siêu thị The Cool Rebecca TC250ISE TC250ISE Tủ đông siêu thị The Cool Rebecca TC250ISE The Cool Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:TC250ISE

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông siêu thị Rebecca TC250ISE Tiết kiệm điện, làm đông nhanh chóng

 • Tủ đông siêu thị The Cool Rebecca TC200ISE TC200ISE Tủ đông siêu thị The Cool Rebecca TC200ISE The Cool Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:TC200ISE

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông siêu thị Rebecca TC200ISE Tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh

 • Tủ đông Berjaya 1D/DF-S-EV 1D/DF-S-EV Tủ đông Berjaya 1D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:1D/DF-S-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 1 cánh kính Berjaya 1D/DF-S-EV nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 2D/DF-S-EV 2D/DF-S Tủ đông Berjaya 2D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:2D/DF-S

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 2 cánh kính Berjaya 2D/DF-S-EV nhập khảu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 3D/DF-S-EV 3D/DF-S-EV Tủ đông Berjaya 3D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:3D/DF-S-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 3 cánh kính Berjaya 3D/DF-S-EV nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM BSP-CF100- NM Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF100- NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM BSP-CF178 -NM Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF178 -NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvio.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM BSP-CF178 -NM Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF178 -NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM BSP-IF718-NM Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-IF718-NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF390-NM BSF-CF390 Tủ đông Berjaya BSP-CF390-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSF-CF390

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Kiển dáng đẹp, làm lạnh an toàn, nhanh chóng, sản xuất tại Malaysia, nhập trực tiếp tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF466-NM BSP-CF466-NM Tủ đông Berjaya BSP-CF466-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF466-NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Công nghệ làm lạnh mới an toàn, nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768 L ) kính lùa BJY-CFSSG828 Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768 L ) kính lùa Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-CFSSG828

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768L ) kính lùa phẳng, làm lạnh hiệu quả, nhập khẩu từ Malaysia phân phối tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) BJY-CFSS828 Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-CFSS828

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) 1 ngăn đông , 2 cánh dở, thân tủ bằng inox, nhập khẩu phân phối bởi dienmayvico.com

 • Tủ đông Sanaky VH-150HY2 (100 lít ) VH-150HY2 Tủ đông Sanaky VH-150HY2 (100 lít ) Sanaky Việt Nam

  Giá: 3.800.000 VND

  new

  Model:VH-150HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-150HY2 ( 100 lít ) dàn lạnh nhôm, 1 ngăn đông, 1 nắp dỡ, giá kho tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Funiki HCF100BN ( 100L ) HCF100BN Tủ đông Funiki HCF100BN ( 100L ) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.000.000 VND

  new

  Model:HCF100BN

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Funiki HCF100BN 100L, nhỏ gọn, dàn lạnh nhôm, phân phối giá tốt tại đại lý câp 1 - dienmayvico.com

 • Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) DMF-251WA Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.040.000 VND

  Model:DMF-251WA

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) Máy chạy êm , tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Darling DMF-2480WX (180L) DMF-2480 Tủ Đông Darling DMF-2480WX (180L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.090.000 VND

  Model:DMF-2480

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-2480 (180L) Vận hành êm , tiết kiệm điện

 • Tủ đông Funiki HCF100BD ( 100L ) HCF100BD Tủ đông Funiki HCF100BD ( 100L ) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.100.000 VND

  new

  Model:HCF100BD

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Funiki HCF100BD 100L, dàn lạnh ống đồng, làm lạnh nhanh, mua hàng giá gốc tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) AQF-C260 Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) Aqua China

  Giá: 4.190.000 VND

  new

  Model:AQF-C260

  Sản xuất:China

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) 1 ngăn đông , 1 nắp dỡ , kiếng lùa

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0105 (100 Lít) SNH-0105 Tủ đông Sanden Intercool SNH-0105 (100 Lít) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: 4.250.000 VND

  new

  Model:SNH-0105

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ đông mini sử dụng tiện lợi, máy nén làm lạnh 1.8 Hp, có độ bền cao, thiết kế đẹp, nhập khẩu tại Dienmayvico.com

 • Tủ Đông Darling DMF-2880 (220L) DMF-2880 Tủ Đông Darling DMF-2880 (220L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.340.000 VND

  Model:DMF-2880

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-2880 (220L) Vận hành êm , tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Alaska BD-2099N 200 Lít BD-2099N Tủ Đông Alaska BD-2099N 200 Lít Alaska Trung Quốc

  Giá: 4.450.000 VND

  new

  Model:BD-2099N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:2 năm

  Sử dụng:Tủ Đông Alaska BD-2099N 200 Lít 1 ngăn đông suốt Khả năng làm lạnh cực tốt giữa đông và mát

 • Tủ Đông Sanaky VH-225A2 (175 Lít) VH-225A2 Tủ Đông Sanaky VH-225A2 (175 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.450.000 VND

  new

  Model:VH-225A2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Sanaky VH-225A2,dàn lạnh nhôm. Phân phối giá tốt tại trung tâm dienmayvico.com uy tín.

 • Tủ Đông Darling DMF-381WA 280L DMF-381WA Tủ Đông Darling DMF-381WA 280L Darling Việt Nam

  Giá: 4.490.000 VND

  Model:DMF-381WA

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-381WA 280L máy chạy êm , tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Funiki HCF 100SC (100lít) HCF 100SC Tủ Đông Funiki HCF 100SC (100lít) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.500.000 VND

  new

  Model: HCF 100SC

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:15 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Funiki Hòa Phát HCF 100SC(100lít) 1 ngăn 1 chế độ - đông

 • Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (175 Lít) VH-2299HY2 Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (175 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.500.000 VND

  new

  Model:VH-2299HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (180 Lít - ống đồng).1 cánh dở, làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Darling DMF-3580WX (290L) DMF-3580WX Tủ Đông Darling DMF-3580WX (290L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.580.000 VND

  Model:DMF-3580WX

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-3580WX (290L) Vận hành êm , tiết kiệm điện

 • Tủ đông Aqua AQF-C310 (202L) AQF-C310 Tủ đông Aqua AQF-C310 (202L) Aqua China

  Giá: 4.590.000 VND

  new

  Model:AQF-C310

  Sản xuất:China

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Aqua (Sanyo) AQF-C310 (202L) 1 ngăn đông , 1 nắp dở , kiếng lùa

 • Tủ Đông/Mát Sanaky VH-225W2 (165 Lít) VH-225W2 Tủ Đông/Mát Sanaky VH-225W2 (165 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.650.000 VND

  new

  Model:VH-225W2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông/Mát Sanaky VH-225W2 (165 Lít), dàn lạnh bằng nhôm. Phân phối giá tốt nhất thị trường tại dienmayvico.com

 • Tủ đông sanaky VH-255A2 (208 Lít) VH-255A2 Tủ đông sanaky VH-255A2 (208 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.650.000 VND

  new

  Model:VH-255A2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ đông sanaky VH-255A2,dàn lạnh bằng nhôm. Phân phối tại đại lý dienmayvico.com với giá tốt nhất thị trường.

 • Tủ Đông/Mát Aquafine JW-250FR JW 250FR Tủ Đông/Mát Aquafine JW-250FR Aqua Fine Hàn Quốc

  Giá: 4.680.000 VND

  Model:JW 250FR

  Sản xuất:Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng, Đổi máy nén mới nếu hư trong 7 ngày

  Sử dụng:1 ngăn đông,1 ngăn mát, máy nén Kulthorn cao cấp

 • Tủ đông Aqua AQF-C410 (308L) AQF-C410 Tủ đông Aqua AQF-C410 (308L) Aqua China

  Giá: 4.790.000 VND

  new

  Model:AQF-C410

  Sản xuất:China

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Aqua AQF-C410 (308L) 1 ngăn đông , 1 nắp dở , kiếng lùa

 • Tủ Đông Darling DMF-4580WX DMF-4580WX Tủ Đông Darling DMF-4580WX Darling Việt Nam

  Giá: 4.800.000 VND

  Model:DMF-4580WX

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-4580WX Thiết kế 2 nắp dỡ có khả năng giữ nhiệt cực tốt.

 • Tủ Đông Funiki HCF 335S1(162lít) HCF 335S1PĐ Tủ Đông Funiki HCF 335S1(162lít) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.850.000 VND

  new

  Model: HCF 335S1PĐ

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:15 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Funiki Hòa Phát HCF 335S1(162L).Dàn lạnh bằng đồng Làm lạnh tự nhiên - đối lưu không khí

 • Tủ Đông/Mát Sanaky VH-255W2 (195 Lít) VH-255W2 Tủ Đông/Mát Sanaky VH-255W2 (195 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.850.000 VND

  new

  Model:VH-255W2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông/Mát Sanaky VH-255W2 (195 Lít),làm lạnh nhanh chóng. Phân phối tại dienmayvico.com với giá tốt nhất thị trường.

 • Tủ đông Sanaky VH-2299A1 (175L) VH -2299A1 Tủ đông Sanaky VH-2299A1 (175L) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.850.000 VND

  new

  Model:VH -2299A1

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:1 năm

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH 2299A1,2 cánh dở,dàn lạnh bằng đồng.

 • Tủ Đông/Mát Aquafine JW - 310FR 280 Lít JW - 310FR Tủ Đông/Mát Aquafine JW - 310FR 280 Lít Aqua Fine Hàn Quốc

  Giá: 4.880.000 VND

  Model:JW - 310FR

  Sản xuất:Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng, Đổi máy nén mới nếu hư trong 7 ngày

  Sử dụng:1ngăn đông, 1 ngăn mát, Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc

 • Tủ Đông Aquafine JW-150F JW-150F Tủ Đông Aquafine JW-150F Aqua Fine Hàn Quốc

  Giá: 4.900.000 VND

  Model:JW-150F

  Sản xuất:Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng,Đổi máy nén mới nếu hư trong vòng 7 ngày

  Sử dụng:2 Lớp cửa giúp giử lạnh lâu hơn

 • Tủ Đông Sanaky VH-285A2 (235 Lít) VH-285A2 Tủ Đông Sanaky VH-285A2 (235 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.900.000 VND

  new

  Model:VH-285A2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Sanaky VH-285A2,dàn lạnh bằng nhôm. Phân phối với giá tốt nhất thị trường tại dienmayvico.com hàng đầu phía nam.

 • Tủ Đông Darling DMF-2890 (220L) DMF-2890 Tủ Đông Darling DMF-2890 (220L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.940.000 VND

  Model:DMF-2890

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-2890 (220L) Đông, mát nhanh tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Darling DMF-4780WX 290l (CÔI PHẲNG) DMF-4780WX Tủ Đông Darling DMF-4780WX 290l (CÔI PHẲNG) Darling Việt Nam

  Giá: 4.950.000 VND

  Model:DMF-4780WX

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-4780WX 290l (CÔI PHẲNG) Côi nhôm phẳng tiện lợi cho việc vệ sinh.

 • Tủ Đông Alaska BD-200 200 Lit BD-200 Tủ Đông Alaska BD-200 200 Lit Alaska China

  Giá: 4.950.000 VND

  new

  Model:BD-200

  Sản xuất:China

  Bảo hành:2 năm

  Sử dụng:Tủ đông Alaska BD-200, dàn lạnh Nhôm.1 nắp dỡ

 • Tủ Đông/Mát Sanaky VH-2299W1 (165L) VH-2299W1 Tủ Đông/Mát Sanaky VH-2299W1 (165L) Sanaky Việt Nam

  Giá: 4.950.000 VND

  new

  Model:VH-2299W1

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:1 năm

  Sử dụng:1 ngăn đông-1 ngăn mát,dàn lạnh bằng đồng.Ngăn mát lớn hơn ngăn đông

 • Tủ Đông/mát JW - 295FR 220 Lit JW - 295FR Tủ Đông/mát JW - 295FR 220 Lit Aqua Fine Hàn Quốc

  Giá: 5.000.000 VND

  new

  Model:JW - 295FR

  Sản xuất:Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Máy nén LG

 • Tủ Đông Darling DMF-3190WX (300L) Ống Đồng DMF-3190 Tủ Đông Darling DMF-3190WX (300L) Ống Đồng Darling Việt Nam

  Giá: 5.040.000 VND

  Model:DMF-3190

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-3190WX (300L) Ống Đồng Đông,mát nhanh tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Funiki HCF 505S2NN (205L) HCF- 505S2NN Tủ Đông Funiki HCF 505S2NN (205L) Funiki Việt Nam

  Giá: 5.050.000 VND

  new

  Model:HCF- 505S2NN

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:15 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Funiki HCF 505S2NN (205L) Tủ đông cánh vali Funiki HCF 505S2NN, 2 ngăn 2 chế độ đông - lạnh

 • Tủ đông Sanaky VH-2599A1 (208 Lít) VH-2599A1 Tủ đông Sanaky VH-2599A1 (208 Lít) Sanaky Việt Nam

  Giá: 5.050.000 VND

  new

  Model:VH-2599A1

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-2599A1,2 cánh dở,dàn lạnh bằng đồng.

 • Tủ Đông Kadeka KCFV-280SA KCFV-280SA Tủ Đông Kadeka KCFV-280SA Kadeka Liên doanh

  Giá: 5.100.000 VND

  Model:KCFV-280SA

  Sản xuất:Liên doanh

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Kadeka KCFV-280SA Tủ 1 ngăn đông,tay nắm rời

1 2 3 4
move top