điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây!

Tư vấn sử dụng

Tủ chống ẩm

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Tủ chống ẩm Nikatie NC-20C (20L) NC-20C Tủ chống ẩm Nikatie NC-20C (20L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 1.550.000 VND

  new

  Model:NC-20C

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie NC-20C (20L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block ,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DH030 (30L) DH030 Tủ chống ẩm Nikatie DH030 (30L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 1.735.000 VND

  new

  Model: DH030

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DH030 (30L), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, điều khiển độ ẩm bằng cơ.

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-30C (30L) NC-30C Tủ chống ẩm Nikatei NC-30C (30L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 1.900.000 VND

  new

  Model:NC-30C

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-30C (30L), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, đồng hồ kĩ thuật số, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S (30L) NC-30S Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S (30L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 2.050.000 VND

  new

  Model: NC-30S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S (30L) đồng hồ kĩ thuật số, màn hình LED,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,khóa inox, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatei DH040 (40L) DH040 Tủ chống ẩm Nikatei DH040 (40L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 2.321.000 VND

  new

  Model:DH040

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei DH040 (40L), điều khiển độ ẩm bằng cơ,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L) AD030 Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 2.450.000 VND

  new

  Model:AD030

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, có khóa inox chống gỉ, đồng hồ kĩ thuật số.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L) AD040 Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 2.650.000 VND

  new

  Model:AD040

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,đồng hồ kĩ thuật số, lớp sơn tĩnh điện,khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DH060 (60L) DH060 Tủ chống ẩm Nikatie DH060 (60L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 2.915.000 VND

  new

  Model: DH060

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DH060 (60L),Điều khiển độ ẩm bằng cơ(núm vặn), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,1 cửa, khoá Inox chống gỉ

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S (50L) NC-50S Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S (50L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.050.000 VND

  new

  Model:NC-50S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S (50L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, kháo inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatei DCH060 (60L) DCH060 Tủ chống ẩm Nikatei DCH060 (60L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.264.000 VND

  new

  Model:DCH060

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei DCH060 (60L),dạng cơ, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DH080 (80L) DH080 Tủ chống ẩm Nikatie DH080 (80L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.498.000 VND

  new

  Model:DH080

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DH080 (80L), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,Điều khiển độ ẩm bằng cơ ( núm vặn),1 cửa, khoá Inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatei DCH080W (80L) DCH080W Tủ chống ẩm Nikatei DCH080W (80L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.730.000 VND

  new

  Model:DCH080W

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei DCH080W (80L),điện tử,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS (80L) NC-80HS Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS (80L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.750.000 VND

  new

  Model: NC-80HS

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS (80L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-80S (80L) NC-80S Tủ chống ẩm Nikatei NC-80S (80L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 3.750.000 VND

  new

  Model:NC-80S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-80S (80L) màn hình kĩ thuật số, Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ,lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) AD060 Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 3.950.000 VND

  new

  Model:AD060

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block 1 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L) AD080 Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 4.590.000 VND

  new

  Model:AD080

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L)với đồng hồ ki thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L) AD080 Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 4.590.000 VND

  new

  Model:AD080

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L), màn hình kĩ thuật số, 1 Block 1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH100 (100L) DCH100 Tủ chống ẩm Nikatie DCH100 (100L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 4.650.000 VND

  new

  Model:DCH100

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH100 (100L),màn hình điện tử,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S (100L) NC-100S Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S (100L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 4.750.000 VND

  new

  Model:NC-100S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S (100L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,màn hình LED,khóa inox chống gỉ

 • Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) AD100 Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 5.390.000 VND

  new

  Model:AD100

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH120 (120L) DCH120 Tủ chống ẩm Nikatie DCH120 (120L) NiKatie Thái Lan

  Giá: 5.915.000 VND

  new

  Model:DCH120

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH120 (120L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, 2 khóa inox chống hỉ, lớp sơn tĩnh điện, màn hình điện tử.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH120W (120L) DCH120W Tủ chống ẩm Nikatie DCH120W (120L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 5.915.000 VND

  new

  Model:DCH120W

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH120W (120L),01 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,khóa inox chống gỉ, madn hình điện tử, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-120S (120L) NC-120S Tủ chống ẩm Nikatei NC-120S (120L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 5.950.000 VND

  new

  Model:NC-120S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-120S (120L)đồng hồ kĩ thuật số,2 Block,2 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH160 (160L) DCH160 Tủ chống ẩm Nikatie DCH160 (160L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 7.445.000 VND

  new

  Model:DCH160

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH160 (160L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,màn hình điện tử,khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) AD120 Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 7.690.000 VND

  new

  Model:AD120

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) màn hình kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện,khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatie NC-180S (180L) NC-180S Tủ chống ẩm Nikatie NC-180S (180L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 7.950.000 VND

  new

  Model: NC-180S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie NC-180S (180L) đồng hồ kĩ thuật số,2 Block,2 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ,lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L) AD160 Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 10.550.000 VND

  new

  Model:AD160

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L)đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,01 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Nikatie NC-250S (250L) NC-250S Tủ chống ẩm Nikatie NC-250S (250L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 10.750.000 VND

  new

  Model:NC-250S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie NC-250S (250L), 2 Block,2 IC làm lạnh và hút ẩm,màn hình LED, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L) AD200 Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 14.850.000 VND

  new

  Model:AD200

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L), đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm. khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) AD250 Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 17.650.000 VND

  new

  Model:AD250

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ,lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) DHC250 Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 17.750.000 VND

  new

  Model:DHC250

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) đồng hood kĩ thuật số,Block,01 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox 2 tay cầm chống gỉ, sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH400 (400L) DCH400 Tủ chống ẩm Nikatie DCH400 (400L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 20.735.000 VND

  new

  Model:DCH400

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH400 (400L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, màn hình điện tử,2 khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) AD300 Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 22.950.000 VND

  new

  Model:AD300

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,2khóa inox chống ẩm, lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) AD350 Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 26.900.000 VND

  new

  Model:AD350

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) DHC350 Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 27.000.000 VND

  new

  Model: DHC350

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S (600L) NC-600S Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S (600L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 28.500.000 VND

  new

  Model:NC-600S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S (600L),màn hình LED,4 Block, 4 IC làm lạnh và hút ẩm,khóa imox chống hit,lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH800 (800L) DCH800 Tủ chống ẩm Nikatie DCH800 (800L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 31.350.000 VND

  new

  Model:DCH800

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH800 (800L), màn hình điên tử,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) AD400 Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 33.550.000 VND

  new

  Model:AD400

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,khóa inox chống ẩm, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Nikatie DCH1200 (1200L) DCH1200 Tủ chống ẩm Nikatie DCH1200 (1200L) NiKatie Trung Quốc

  Giá: 44.000.000 VND

  new

  Model: DCH1200

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:5 năm

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Nikatie DCH1200 (1200L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, màn hình điện tử, tủ inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) AD500 Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 49.500.000 VND

  new

  Model:AD500

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, 3 khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) DHC800 Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 56.500.000 VND

  new

  Model:DHC800

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, 3 khóa, 6 tay cầm, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) DHC1200 Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) Fujie Trung Quốc

  Giá: 66.500.000 VND

  new

  Model:DHC1200

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

move top