điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây

Chọn tiêu chí sản phẩm

Tư vấn sử dụng

Tủ chống ẩm Fujie

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L) AD030 Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L) samsung Trung Quốc

  Giá: 2.450.000 VND

  new

  Model:AD030

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD030 (30L),1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, có khóa inox chống gỉ, đồng hồ kĩ thuật số.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L) AD040 Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L) samsung Trung Quốc

  Giá: 2.650.000 VND

  new

  Model:AD040

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD040 (40L), 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,đồng hồ kĩ thuật số, lớp sơn tĩnh điện,khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) AD060 Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) samsung Trung Quốc

  Giá: 3.950.000 VND

  new

  Model:AD060

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD060 (60L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block 1 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L) AD080 Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L) samsung Trung Quốc

  Giá: 4.590.000 VND

  new

  Model:AD080

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD080 (80L), màn hình kĩ thuật số, 1 Block 1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L) AD080 Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L) samsung Trung Quốc

  Giá: 4.590.000 VND

  new

  Model:AD080

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD080II (80L)với đồng hồ ki thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) AD100 Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) samsung Trung Quốc

  Giá: 5.390.000 VND

  new

  Model:AD100

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD100 (100L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) AD120 Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) samsung Trung Quốc

  Giá: 7.690.000 VND

  new

  Model:AD120

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD120 (120L) màn hình kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,lớp sơn tĩnh điện,khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L) AD160 Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L) samsung Trung Quốc

  Giá: 10.550.000 VND

  new

  Model:AD160

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD160 (160L)đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,01 IC làm lạnh và hút ẩm, lớp sơn tĩnh điện, khóa inox chống gỉ.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L) AD200 Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L) samsung Trung Quốc

  Giá: 14.850.000 VND

  new

  Model:AD200

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD200 (200L), đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm. khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) AD250 Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) samsung Trung Quốc

  Giá: 17.650.000 VND

  new

  Model:AD250

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD250 (250L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ,lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) DHC250 Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) samsung Trung Quốc

  Giá: 17.750.000 VND

  new

  Model:DHC250

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:60 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC250 (250L) đồng hood kĩ thuật số,Block,01 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox 2 tay cầm chống gỉ, sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) AD300 Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) samsung Trung Quốc

  Giá: 22.950.000 VND

  new

  Model:AD300

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD300 (300L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,2khóa inox chống ẩm, lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) AD350 Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) samsung Trung Quốc

  Giá: 26.900.000 VND

  new

  Model:AD350

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD350 (350L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) DHC350 Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) samsung Trung Quốc

  Giá: 27.000.000 VND

  new

  Model: DHC350

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC350 (350L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) AD400 Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) samsung Trung Quốc

  Giá: 33.550.000 VND

  new

  Model:AD400

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD400 (400L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm,khóa inox chống ẩm, lớp sơn tĩnh điện.

 • Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) AD500 Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) samsung Trung Quốc

  Giá: 49.500.000 VND

  new

  Model:AD500

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie AD500 (500L) đồng hồ kĩ thuật số, 1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, 3 khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) DHC800 Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) samsung Trung Quốc

  Giá: 56.500.000 VND

  new

  Model:DHC800

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC800 (800L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, 3 khóa, 6 tay cầm, lớp sơn tĩnh điện

 • Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) DHC1200 Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) samsung Trung Quốc

  Giá: 66.500.000 VND

  new

  Model:DHC1200

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:24 tháng

  Sử dụng:Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 (1200L) đồng hồ kĩ thuật số,1 Block,1 IC làm lạnh và hút ẩm, khóa inox chống gỉ, lớp sơn tĩnh điện ngoài.

move top