điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây

Tư vấn sử dụng

Tủ đông

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Tủ đông The Cool Rena 670E Rena 670E Tủ đông The Cool Rena 670E The Cool Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:Rena 670E

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool Rena 670E Công nghệ hiện đại,Cao cấp

 • Tủ đông The Cool Rena 340E Rena 340E Tủ đông The Cool Rena 340E The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:Rena 340E

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool Rena 340E Công nghệ hiện đại,cao cấp

 • Tủ đông The Cool DF90 DF90 Tủ đông The Cool DF90 The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: DF90

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool DF90 Công nghệ hiên đại

 • Tủ đông The Cool DF 160 DF160 Tủ đông The Cool DF 160 The Cool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:DF160

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông The Cool DF 160 Công nghệ hiện đại

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU4C2F/C BSDU6C2F/C Tủ đông/mát Berjaya BS DU4C2F/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSDU6C2F/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 6 cánh Berjaya BS DU4C2F/C nhập khẩu trực từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF4/C BS2DF4/C Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF4/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BS2DF4/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF4/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF5/C BS2DF5/C Tủ đông bàn Berjaya BS 2DF5/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS2DF5/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF5/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS2DF6/C BS 2DF6/C Tủ đông bàn Berjaya BS2DF6/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BS 2DF6/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 2 cánh Berjaya BS2DF6/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông bàn Berjaya BS 3DF7/C BS 3DF7/C Tủ đông bàn Berjaya BS 3DF7/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 3DF7/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông bàn 3 cánh Berjaya BS 3DF7/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 2DUF/C BS 2DUF/C Tủ đông Berjaya BS 2DUF/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 2DUF/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 4DUF/C BS 4DUF/C Tủ đông Berjaya BS 4DUF/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 4DUF/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BS 6DUF/C BS 6DUF/C Tủ đông Berjaya BS 6DUF/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS 6DUF/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 6 cánh Berjaya BS6DUF/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU2F2C/C BS DU2F2C/C Tủ đông/mát Berjaya BS DU2F2C/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS DU2F2C/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông/mát Berjaya BS DU4F2C/C BS DU4C2F/C Tủ đông/mát Berjaya BS DU4F2C/C Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BS DU4C2F/C

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông/mát 6 cánh Berjaya BSDU4F2C/C nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông westpoint WBQ-509OM (490 Lít) WBQ-509OM Tủ đông westpoint WBQ-509OM (490 Lít) Westpoint Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:WBQ-509OM

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông westpoint WBQ-509OM (490 Lít) 2 nắp dỡ 1 ngăn đông

 • Tủ đông RuyeShing RS-CF430 RS-CF430 Tủ đông RuyeShing RS-CF430 Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-CF430

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Trữ đông thực phẩm các loại, kem ăn, kem sữa tươi

 • Tủ đông RuyeShing RS-DF430 RS-DF430 Tủ đông RuyeShing RS-DF430 Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-DF430

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Trữ đông thực phẩm các loại, kem ăn, kem sữa tươi

 • Tủ đông RuyeShing RS-CF600 RS-CF600 Tủ đông RuyeShing RS-CF600 Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-CF600

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Trữ đông thực phẩm các loại, kem ăn, kem sữa tươi

 • Tủ đông RuyeShing RS-DF600 RS-DF600 Tủ đông RuyeShing RS-DF600 Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-DF600

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Trữ đông thực phẩm các loại, kem ăn, kem sữa tươi

 • Tủ đông Berjaya 1D/DF-S-EV 1D/DF-S-EV Tủ đông Berjaya 1D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:1D/DF-S-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 1 cánh kính Berjaya 1D/DF-S-EV nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 2D/DF-S-EV 2D/DF-S Tủ đông Berjaya 2D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:2D/DF-S

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 2 cánh kính Berjaya 2D/DF-S-EV nhập khảu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 3D/DF-S-EV 3D/DF-S-EV Tủ đông Berjaya 3D/DF-S-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:3D/DF-S-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 3 cánh kính Berjaya 3D/DF-S-EV nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM BSP-CF100- NM Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF100- NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF100- NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM BSP-CF178 -NM Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF178 -NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF178 -NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvio.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM BSP-CF178 -NM Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF178 -NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-CF312-NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM BSP-IF718-NM Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-IF718-NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BSP-IF718-NM nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Westpoint WBX-2510.CS (220 Lít) WBX-2510.CS Tủ đông Westpoint WBX-2510.CS (220 Lít) Westpoint Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:WBX-2510.CS

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Westpoint WBX-2510.CS (220 Lít) 2 kiếng lùa cong 1 ngăn đông

 • Tủ đông Westpoint WEBQ-1114 (114 Lít) WBEQ-1114 Tủ đông Westpoint WEBQ-1114 (114 Lít) Westpoint Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:WBEQ-1114

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Westpoint WBEQ-1114 (114 Lít) 1 nắp dở 1 ngăn đông

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF390-NM BSF-CF390 Tủ đông Berjaya BSP-CF390-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSF-CF390

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Kiển dáng đẹp, làm lạnh an toàn, nhanh chóng, sản xuất tại Malaysia, nhập trực tiếp tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BSP-CF466-NM BSP-CF466-NM Tủ đông Berjaya BSP-CF466-NM Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BSP-CF466-NM

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Công nghệ làm lạnh mới an toàn, nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Sanaky VH-225HY2 (220 Lít) đã bỏ mẫu VH-225HY2 Tủ đông Sanaky VH-225HY2 (220 Lít) đã bỏ mẫu Sanaky Việt Nam

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:VH-225HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky - VH225HY2. 1 cánh dở.Dàn lạnh bằng nhôm

 • Tủ đông Sanaky VH-255HY2 (250 Lít) đã bỏ mẫu VH-255HY2 Tủ đông Sanaky VH-255HY2 (250 Lít) đã bỏ mẫu Sanaky Việt Nam

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:VH-255HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-255HY2 (250 lít).1 cánh dở, dàn lạnh nhôm

 • Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (220 Lít ) đã bỏ mẫu VH-2299HY2 Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (220 Lít ) đã bỏ mẫu Sanaky Việt Nam

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:VH-2299HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 (220 Lít - ống đồng).1 cánh dở, làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện

 • Tủ đông Sanaky VH-2599HY2 (250 Lít ) đã bỏ mẫu VH-2599HY2 Tủ đông Sanaky VH-2599HY2 (250 Lít ) đã bỏ mẫu Sanaky Việt Nam

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:VH-2599HY2

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Sanaky VH-2599HY2 ( 250 Lít - ống đồng).1 cánh dở, làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện.

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0203C ( 200 Lít ) SNH-0203 Tủ đông Sanden Intercool SNH-0203C ( 200 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNH-0203

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Công suất làm lạnh lớn, có độ bền cao, tiết kiệm điện, thiết kế đẹp, nhập khẩu giá kho tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0303C ( 300 Lít ) SNH-0303C Tủ đông Sanden Intercool SNH-0303C ( 300 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNH-0303C

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh bằng máy nén, tiết kiệm điện, bảo quản thực phẩm trong thời gian dài. Giá tốt tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0403C ( 400 Lít ) SNH-0403 Tủ đông Sanden Intercool SNH-0403C ( 400 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNH-0403

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Máy nén làm lạnh nhanh và sâu, tiết kiệm điện, độ bền cao, nhập khẩu trực tiếp Thái Lan tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông mát Sanden Intercool SNC-0323B kính cong ( 300 Lít ) SNC-0323B Tủ đông mát Sanden Intercool SNC-0323B kính cong ( 300 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNC-0323B

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Thiết kế kính cong, máy nén làm lạnh 1/3 Hp, có bánh xe, nhập khẩu Thái Lan tại Dienmayico.com

 • Tủ đông mát Sanden Intercool SNC-0403B kính cong ( 400 Lít ) SNC-0403B Tủ đông mát Sanden Intercool SNC-0403B kính cong ( 400 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNC-0403B

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Máy nén làm lạnh 1/3 HP, điều chỉnh nhiệt độ đông hoặc mát, nhập khẩu trực tiếp Thái Lan, phân phối tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0233B ( 200 Lít ) SNG-0233B Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0233B ( 200 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNG-0233B

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Hệ thống máy nén công suất 1/6 Hp, làm lạnh nhanh chóng, 2 cửa kính lùa, nhập khẩu Thái Lan

 • Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0323B ( 300 Lít ) SNG-0323B Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0323B ( 300 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNG-0323B

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Nhiệt độ sử dụng vừa đông vừa mát, thiết kế kính lùa, máy nén công suất lớn, làm lanh nhanh

 • Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0403B ( 400 Lít ) SNG-0403B Tủ đông mát Sanden Intercool SNG-0403B ( 400 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNG-0403B

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ có độ bền cao, nhiệt độ vận hành ổn định, máy nén làm lạnh 1/4 Hp, làm lạnh nhanh và sâu, chính hãng Thái Lan

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0103C ( 100 Lít ) SNH-0103 Tủ đông Sanden Intercool SNH-0103C ( 100 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNH-0103

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông mini sử dụng tiện lợi, máy nén làm lạnh 1.8 Hp, có độ bền cao, thiết kế đẹp, nhập khẩu tại Dienmayvico.com

 • Tủ đông Sanden Intercool SNH-0163C ( 160 Lít ) SNH-0163C Tủ đông Sanden Intercool SNH-0163C ( 160 Lít ) Sanden Intercool Thái Lan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:SNH-0163C

  Sản xuất:Thái Lan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Máy nén làm lạnh 1/8 Hp, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, nhập khẩu Thái Lan tại nhà phân phối Dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 1D/DF-G-EV 1D/DF-G-EV Tủ đông Berjaya 1D/DF-G-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: 1D/DF-G-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 1 cánh kính Berjaya 1D/DF-G-EV thiết kế sang trọng, công nghệ làm lạnh hiện đại. Nhập khẩu Malaysia tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya 2D/DF-G-EV 2D/DF-G-EV Tủ đông Berjaya 2D/DF-G-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:2D/DF-G-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông 2 cánh kính Berjaya 2D/DF-G-EV chuyên dùng trưng bày, cánh kính chịu lực, thân thép không gỉ

 • Tủ đông Berjaya 3 cánh kính 3D/DF-G-EV 3D/DF-G-EV Tủ đông Berjaya 3 cánh kính 3D/DF-G-EV Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:3D/DF-G-EV

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya 3 cánh kính 3D/DF-G-EV hiển thị đồng hồ đèn LED, kiểm soát nhiệt độ, thân tủ làm từ inox, bền, sang trọng

 • Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768 L ) kính lùa BJY-CFSSG828 Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768 L ) kính lùa Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-CFSSG828

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BJY-CFSSG828 ( 768L ) kính lùa phẳng, làm lạnh hiệu quả, nhập khẩu từ Malaysia phân phối tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) BJY-CFSS828 Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-CFSS828

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Berjaya BJY-CFSS828 ( 768 L ) 1 ngăn đông , 2 cánh dở, thân tủ bằng inox, nhập khẩu phân phối bởi dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem ký Zukun BQG-12 BQG-12 Tủ đông trưng bày kem ký Zukun BQG-12 zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BQG-12

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng: Tủ đông trưng bày kem ký Zukun BQG-12 công suất lớn, có 12 hộc, lốc cao cấp Danfoss , nhà phân phối giá rẻ tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem cân Zukun BQG 16 BQG 16 Tủ đông trưng bày kem cân Zukun BQG 16 zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: BQG 16

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông trưng bày kem cân Zukun BQG 16, 16 khay, nhiệt độ âm -15~-18 độ,vỏ thủy tinh cong , giá rẽ nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QA12A ZK-QA12A Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QA12A zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-QA12A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QA12A , công suất lớn, lốc cao cấp Danfoss, vỏ thủy tinh cong, giá rẻ nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QC6A ZK-QC6A Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QC6A zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK-QC6A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông trưng bày kem Zukun ZK-QC6A, Gas R404A tốt, Lốc Danfoss tiết kiệm điện, nhà phân phối giá tốt tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem cân Zukun ZK-QC8A ZK-QC8A Tủ đông trưng bày kem cân Zukun ZK-QC8A zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK-QC8A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông trưng bày kem cân Zukun ZK-QC8A kính cong, gar R404A tốt,8 khay, lốc Danfoss, nhà phân phối giá rẻ tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK530A F-ZK530A Tủ đông trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK530A zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: F-ZK530A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng: Tủ đông trưng bày kem để bàn F-ZK530A công suất lớn, gas R404A tốt, 4 khay, hàng chính hãng giá rẻ tại dienmayvico.com

 • Tủ đông trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK530V F-ZK530V Tủ đông trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK530V zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:F-ZK530V

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK530V dung tích 140L, nhiệt độ -15~-18 oC, nhà phân phối giá rẻ tại dienmayvico.com

 • Tủ trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK640 F-ZK640 Tủ trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK640 zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: F-ZK640

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày kem để bàn Zukun F-ZK640 dung tích 122L, vận hành êm, tiết kiệm điện, hàng chính hãng giá rẻ dienmayvico.com

 • Tủ đông Alaska SDC-700Y SDC-700Y Tủ đông Alaska SDC-700Y Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  Model: SDC-700Y

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông siêu thị Alaska SDC-700Y nhiều tính năng hiện đại, cung cấp giá kho tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Funiki HCF100BN ( 100L ) HCF100BN Tủ đông Funiki HCF100BN ( 100L ) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.000.000 VND

  new

  Model:HCF100BN

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Funiki HCF100BN 100L, nhỏ gọn, dàn lạnh nhôm, phân phối giá tốt tại đại lý câp 1 - dienmayvico.com

 • Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) DMF-251WA Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.040.000 VND

  Model:DMF-251WA

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-251WA (180L) Máy chạy êm , tiết kiệm điện

 • Tủ Đông Darling DMF-2480WX (180L) DMF-2480 Tủ Đông Darling DMF-2480WX (180L) Darling Việt Nam

  Giá: 4.090.000 VND

  Model:DMF-2480

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ Đông Darling DMF-2480 (180L) Vận hành êm , tiết kiệm điện

 • Tủ đông Funiki HCF100BD ( 100L ) HCF100BD Tủ đông Funiki HCF100BD ( 100L ) Funiki Việt Nam

  Giá: 4.100.000 VND

  new

  Model:HCF100BD

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Funiki HCF100BD 100L, dàn lạnh ống đồng, làm lạnh nhanh, mua hàng giá gốc tại dienmayvico.com

 • Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) AQF-C260 Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) Aqua China

  Giá: 4.190.000 VND

  new

  Model:AQF-C260

  Sản xuất:China

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ đông Aqua AQF-C260 (161L) 1 ngăn đông , 1 nắp dỡ , kiếng lùa

 • Tủ Đông Aquafine JW-150F JW-150F Tủ Đông Aquafine JW-150F Aqua Fine Hàn Quốc

  Giá: 4.200.000 VND

  Model:JW-150F

  Sản xuất:Hàn Quốc

  Bảo hành:12 tháng,Đổi máy nén mới nếu hư trong vòng 7 ngày

  Sử dụng:2 Lớp cửa giúp giử lạnh lâu hơn

1 2 3 4 5
move top