điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây

Tư vấn sử dụng

Tủ bánh kem

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Tủ quầy bánh Alaska G-15K3 G-15K3 Tủ quầy bánh Alaska G-15K3 Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-15K3

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh Alaska G-15K3 Bộ chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh Alaska G-18K3 G-18K3 Tủ quầy bánh Alaska G-18K3 Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-18K3

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh Alaska G-18K3 Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh G-500K3 G-500K3 Tủ quầy bánh G-500K3 Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-500K3

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh G-500K3 Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh G-600K3 G-600K3 Tủ quầy bánh G-600K3 Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-600K3

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh G-500K G-500K Tủ quầy bánh G-500K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-500K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh G-500K Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh G-600K G-600K Tủ quầy bánh G-600K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-600K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh G-600K Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh G-9K G-9K Tủ quầy bánh G-9K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-9K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh Alaska G-12K G-12K Tủ quầy bánh Alaska G-12K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-12K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh Alaska G-15K G-15K Tủ quầy bánh Alaska G-15K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-15K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ quầy bánh Alaska G-15K Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ quầy bánh Alaska G-18K G-18K Tủ quầy bánh Alaska G-18K Alaska Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:G-18K

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng điện tử

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006S (1m8) RS-C1006S Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006S (1m8) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1006S

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005-PRS (1m5) RS-C1005-PRS Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005-PRS (1m5) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1005-PRS

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007PRS (2m1) RS-C1007PRS Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007PRS (2m1) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1007PRS

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008S (2m4) RS-C1008S Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008S (2m4) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1008S

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004AR4 (1m2) RS-C1004AR4 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004AR4 (1m2) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1004AR4

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005AR4 (1m5) RS-C1005AR4 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005AR4 (1m5) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1005AR4

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006AR4 (1m8) RS-C1006AR4 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006AR4 (1m8) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1006AR4

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004S3 (1m2) RS-C1004S3 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004S3 (1m2) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1004S3

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005S3 (1m5) RS-C1005S3 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005S3 (1m5) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1005S3

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006S3 (1m8) RS-C1006S3 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006S3 (1m8) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1006S3

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007S3 (2m1) RS-C1007S3 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007S3 (2m1) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1007S3

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004AR (1m2) RS-C1004AR Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1004AR (1m2) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1004AR

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005AR (1m5) RS-C1005AR Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005AR (1m5) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1005AR

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006AR (1m8) RS-C1006AR Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006AR (1m8) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1006AR

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007AR (2m1) RS-C1007AR Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1007AR (2m1) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1007AR

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005S (1m5) RS-C1005S Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1005S (1m5) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1005S

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006PRS (1m8) RS-C1006-PRS Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1006PRS (1m8) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1006-PRS

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008S3 (2m4) RS-C1008S3 Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008S3 (2m4) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1008S3

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008AR (2m4) RS-C1008AR Tủ bánh kem Ruey-Shing RS-C1008AR (2m4) Ruey-Shing Đài Loan

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RS-C1008AR

  Sản xuất:Đài Loan

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Làm lạnh nhanh, độ ẩm cao, độ ồn thấp, tiết kiệm điện

 • Tủ bánh kem để bàn Berjaya DC 211 DC 211 Tủ bánh kem để bàn Berjaya DC 211 Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:DC 211

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem kính cong Berjaya DC 211 nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 12SB13-2FB ( 1m2 ) CCS 12SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 12SB13-2FB ( 1m2 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 12SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS 12SB13-2FB nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 24SB13-2FB ( 2m4 ) CCS 24SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 24SB13-2FB ( 2m4 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 24SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS 24SB13-2FB 2m4 nhập khẩu từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya RCS 24SB13-2FB ( 2m4 ) RCS 24SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya RCS 24SB13-2FB ( 2m4 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RCS 24SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya RCS 8SB nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CHP 3SC CHP 3SC Tủ bánh kem Berjaya CHP 3SC Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CHP 3SC

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CHP 3SC nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya RHP4SC ( 1m2 ) RHP4SC Tủ bánh kem Berjaya RHP4SC ( 1m2 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:RHP4SC

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya RHP4SC nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có giá tốt nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 18SB13-2FB ( 1m8 ) CCS 18SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 18SB13-2FB ( 1m8 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 18SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh kem Berjaya CCS 18SB13-2FB nhập khẩu trực tiếp tại Malaysia. Giá tốt chỉ có tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 09SB13-2FB ( 0.9m ) CCS 09SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 09SB13-2FB ( 0.9m ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 09SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh kem Berjaya CCS 09SB13-2FB nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có Giá tốt nhất chỉ có tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 15SB13-2FB ( 1m5 ) CCS 15SB13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 15SB13-2FB ( 1m5 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 15SB13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh kem Berjaya CCS 15SB13-2FB nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Sản phẩm có Giá tốt chỉ có tại dienmayvico.com

 • Tủ quầy bánh Berjaya BJY-DC-160L BJY-DC-160L Tủ quầy bánh Berjaya BJY-DC-160L Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-DC-160L

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh Berjaya BJY-DC-160 L kính cong, có đèn led, điều khiển ký thuật số, nhập khẩu tại dienmayvico.com

 • Tủ quầy bánh Berjaya BJY-DC-120L BJY-DC-120L Tủ quầy bánh Berjaya BJY-DC-120L Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:BJY-DC-120L

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh Berjaya BJY-DC-120L kính cong hiện đại, có đèn led, điều khiển kỹ thuật số

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-2 ( 0.9m ) CCS-09SS-2 Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-2 ( 0.9m ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-09SS-2

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-2 0.9m kệ, kính cong, có đồng hồ hiển thị nhiệt độ, nhập khẩu,phân phối bởi dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-2 ( 1m2 ) CCS-12SS-2 Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-2 ( 1m2 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-12SS-2

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-2 ( 1m2 ) kính cong, thân tủ làm nằng inox, bền, nhập khẩu phân phối bởi dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-2 ( 1m5 ) CCS-15SS-2 Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-2 ( 1m5 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-15SS-2

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-2 1m5 kính cong, thân tủ làm từ inox, nhập khẩu Malaysia tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-2 ( 1m8 ) CCS-20SS-2 Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-2 ( 1m8 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-20SS-2

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-2 ( 1m8 ) kính cong, có 2 kệ, hàng nhập nguyên chiếc từ Malaysia tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-2 ( 2m4 ) CCS-24SS-2 Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-2 ( 2m4 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-24SS-2

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-2 2m4 kính cong, 2 kệ, thiết kế sang trọng, nhập nguyên chiếc từ Malaysia

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-3 ( 0.9m ) CCS-09SS-3 Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-3 ( 0.9m ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-09SS-3

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-09SS-3 0.9m 3 kệ trưng bày, làm từ inox, kính cong, nhập khẩu , phân phối trực tiếp tại Malaysia

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-3 ( 1.2m ) CCS-12SS-3 Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-3 ( 1.2m ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-12SS-3

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-12SS-3 1.2m 3 kệ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, phân phối giá gốc tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-3 ( 1m5 ) CCS-15SS-3 Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-3 ( 1m5 ) Berjaya Việt Nam

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-15SS-3

  Sản xuất:Việt Nam

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-15SS-3 1m5 kính cong, kính dày 2 lớp, 3 kệ trưng bày bánh

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-3 ( 1m8 ) CCS-18SS-3 Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-3 ( 1m8 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: CCS-18SS-3

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-18SS-3 1m8 3 kệ, kính cong trưng bày đẹp mắt, nhập khảu tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-3 ( 2m4 ) CCS-24SS-3 Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-3 ( 2m4 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-24SS-3

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-24SS-3 ( 2m4 ) kính cong hiện đại, 3 kệ, nhập khẩu Malasia giá gốc tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS 12GM13-2FB (1m2 ) CCS 12GM13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS 12GM13-2FB (1m2 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS 12GM13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CKE CCS 12GM13-2FB 2 kệ, kính cong, màu đỏ sang trọng, phân phối bởi dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Berjaya CCS-18GM13-2FB ( 1m8 ) CCS-18GM13-2FB Tủ bánh kem Berjaya CCS-18GM13-2FB ( 1m8 ) Berjaya Malaysia

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:CCS-18GM13-2FB

  Sản xuất:Malaysia

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Berjaya CCS-18GM13-2FB ( 1m8 ) kính vuông, màu đỏ sang trọng, gồm 2 kệ bánh, hàng nhập nguyên chiếc, có tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-512AQ ( 1m2 ) ZK-512AQ Tủ bánh kem Zukun ZK-512AQ ( 1m2 ) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK-512AQ

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh bánh kem Zukun ZK-512AQ (1m2) kính cong, công suất lớn, giá rẻ nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-513AQ (1M5) ZK-513AQ Tủ bánh kem Zukun ZK-513AQ (1M5) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK-513AQ

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-513AQ (1M5) công suất cao, kính cong, nhiều kệ, nhà phân phối giá tốt tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-512V4 (1M2) ZK-512V4 Tủ bánh kem Zukun ZK-512V4 (1M2) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-512V4

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-512V4 (1M2) kính vuông, bốn tầng, đèn chiếu sáng, giá rẻ tại nhà phân phối dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-514V4 (1M8) ZK-514V4 Tủ bánh kem Zukun ZK-514V4 (1M8) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-514V4

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-514V4 (1M8), công suất lớn,sử dụng Gas R134A ,kính vuông dày, nhà phân phối giá rẻ dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-512A( 1M2) ZK-512A Tủ bánh kem Zukun ZK-512A( 1M2) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-512A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-512A( 1M2), có nhiều tầng, kính cong hiện đại, kính chịu lực tốt, giá rẻ nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-513A (1M5) ZK-513A Tủ bánh kem Zukun ZK-513A (1M5) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK-513A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-513A (1M5) Gas R134A tốt , nhiều tầng,kính cong hiện đại, tại nhà phân phối giá rẻ dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-514A (1M8) ZK-514A Tủ bánh kem Zukun ZK-514A (1M8) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-514A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-514A (1M8) hệ thống sưởi kính, Gas R134A tốt , kính cong, nhiều tầng, nhà phân phối giá rẻ tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-515A (2M) ZK-515A Tủ bánh kem Zukun ZK-515A (2M) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-515A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-515A (2M) kính cong, dung tích 760L, công suất lớn, gar R134A tốt, giá rẻ nhất tại dienmayvico.com

 • Tủ bánh kem Zukun ZK-513V4 (1M5) ZK-513V4 Tủ bánh kem Zukun ZK-513V4 (1M5) zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-513V4

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ bánh kem Zukun ZK-513V4 (1M5) kính vuông, Gas R134A tốt, hệ thống sưởi kính, nhà phân phối giá rẽ chính hãng dienmayvico.com

 • Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A1 ZK 252A1 Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A1 zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK 252A1

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A1, đèn LED, kinh cong, Gas R134A tốt, Lốc Danfoss cao cấp, giá tốt tại dienmayvico.com

 • Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A ZK 252A Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model: ZK 252A

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh để bàn Zukun ZK 252A công suấ lớn, 3 đèn LED, gar R134A tốt, nhà phân phối chính hãng giá rẽ tại dienmayvico.com

 • Tủ trưng bày bánh Zukun ZK-452V-Q ZK-452V-Q Tủ trưng bày bánh Zukun ZK-452V-Q zukun Trung Quốc

  Giá: Liên hệ

  new

  Model:ZK-452V-Q

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tủ trưng bày bánh Zukun ZK-452V-Q, kính vuông hơi tròn, đèn led,bánh xe, Lốc Danfoss, hàng chính hãng giá rẽ dienmayvico.com

1 2
move top