điện thoạiMua sắm thông minh

Chọn hãng sản xuất tại đây

Tư vấn sử dụng

Lò nướng Sanaky

 • View
 • XẾP THEO
 • SỐ LƯỢNG SP/TRANG
 • Hình Tên Hãng Nước

  Giá:Giá

 • Lò Nướng Sanaky VH-248B VH-248B Lò Nướng Sanaky VH-248B samsung Trung Quốc

  Giá: 740.000 VND

  new

  Model: VH-248B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng: tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-248S VH-248S Lò Nướng Sanaky VH-248S samsung Trung Quốc

  Giá: 740.000 VND

  new

  Model:VH-248S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Bộ phận phát nhiệt bằng thanh Inox chịu nhiệt không rỉ và có độ bền cao

 • Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-158T/D VH-158T/D Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-158T/D samsung Trung Quốc

  Giá: 810.000 VND

  new

  Model: VH-158T/D

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-258B VH-258B Lò Nướng Sanaky VH-258B samsung Trung Quốc

  Giá: 830.000 VND

  new

  Model: VH-258B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-258S VH-258S Lò Nướng Sanaky VH-258S samsung Trung Quốc

  Giá: 830.000 VND

  new

  Model: VH-258S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-148T/D VH-148T/D Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-148T/D samsung Trung Quốc

  Giá: 840.000 VND

  new

  Model:VH-148T/D

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-258N VH-258N Lò Nướng Sanaky VH-258N samsung Trung Quốc

  Giá: 870.000 VND

  new

  Model: VH-258N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-308B VH-308B Lò Nướng Sanaky VH-308B samsung Trung Quốc

  Giá: 910.000 VND

  new

  Model:VH-308B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-308S VH-308S Lò Nướng Sanaky VH-308S samsung Trung Quốc

  Giá: 910.000 VND

  new

  Model:VH-308S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-188T/D VH-188T/D Lò Nướng Thủy Tinh Sanaky VH-188T/D samsung Trung Quốc

  Giá: 910.000 VND

  new

  Model:VH-188T/D

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-308N VH-308N Lò Nướng Sanaky VH-308N samsung Trung Quốc

  Giá: 980.000 VND

  new

  Model:VH-308N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-308D VH-308D Lò Nướng Sanaky VH-308D samsung Trung Quốc

  Giá: 1.010.000 VND

  new

  Model: VH-308D

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-358B VH-358B Lò Nướng Sanaky VH-358B samsung Trung Quốc

  Giá: 1.140.000 VND

  new

  Model: VH-358B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiệt kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-358S VH-358S Lò Nướng Sanaky VH-358S samsung Trung Quốc

  Giá: 1.160.000 VND

  new

  Model: VH-358S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-368B VH-368B Lò Nướng Sanaky VH-368B samsung Trung Quốc

  Giá: 1.220.000 VND

  new

  Model: VH-368B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-368S VH-368S Lò Nướng Sanaky VH-368S samsung Trung Quốc

  Giá: 1.220.000 VND

  new

  Model:VH-368S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-368N VH-368N Lò Nướng Sanaky VH-368N samsung Trung Quốc

  Giá: 1.280.000 VND

  new

  Model:VH-368N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-358N VH-358N Lò Nướng Sanaky VH-358N samsung Trung Quốc

  Giá: 1.330.000 VND

  new

  Model:VH-358N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối đa

 • Lò Nướng Sanaky VH-508B VH-508B Lò Nướng Sanaky VH-508B samsung Trung Quốc

  Giá: 1.480.000 VND

  new

  Model:VH-508B

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-508S VH-508S Lò Nướng Sanaky VH-508S samsung Trung Quốc

  Giá: 1.480.000 VND

  new

  Model: VH-508S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-508N VH-508N Lò Nướng Sanaky VH-508N samsung Trung Quốc

  Giá: 1.520.000 VND

  new

  Model:VH-508N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH-509S VH-509S Lò Nướng Sanaky VH-509S samsung Trung Quốc

  Giá: 1.780.000 VND

  new

  Model:VH-509S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm 30% điện năng

 • Lò Nướng Sanaky VH-509N VH-509N Lò Nướng Sanaky VH-509N samsung Trung Quốc

  Giá: 1.830.000 VND

  new

  Model:VH-509N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Tiết kiệm 30% điện năng

 • Lò Nướng Sanaky VH-809N VH-809N Lò Nướng Sanaky VH-809N samsung Trung Quốc

  Giá: 2.460.000 VND

  new

  Model: VH-809N

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Màu Inox.Tiết kiệm điện tối ưu

 • Lò Nướng Sanaky VH 809S VH 809S Lò Nướng Sanaky VH 809S samsung Trung Quốc

  Giá: 2.460.000 VND

  new

  Model:VH 809S

  Sản xuất:Trung Quốc

  Bảo hành:12 tháng

  Sử dụng:Màu đen.Tiết kiệm điện tối ưu

move top